Foto: Peter Malmstedt

Elevhälsa

Här kommer du i kontakt med oss på elevhälsan.

Malin Sandgren
Rektor- individuellt alternativ
031-367 27 30, 070- 301 82 54
malin.sandgren@educ.goteborg.se

Josefina Mannberg
Kurator
070-430 82 19
josefina.mannberg@educ.goteborg.se

Åsa Dahlberg
Speciallärare
072-856 54 47
asa.dahlberg@educ.goteborg.se

Ulla Jisemark Jilnö
Skolsköterska
070-257 81 80
ulla.jisemark.jilno@educ.goteborg.se