Foto: Peter Malmstedt

Språkintroduktion

På Bräckegymnasiet finns det två olika inriktningar av språkintroduktion fortsättning: allmän inriktning och praktik-inriktning. Du kan välja vilken inriktning du vill.

På den allmänna inriktningen läser du olika ämnen som du behöver, till exempel svenska, engelska, matematik, samhällskunskap och historia. Den här inriktningen passar bra för dig som vill fortsätta läsa på ett annat gymnasieprogram senare. På skolan erbjuder vi mellan 8-12 ämnen. I utbildningen ingår även två veckors praktik på en arbetsplats.

På praktikinriktningen kan du få hjälp att praktisera inom en bransch som du tycker verkar intressant. Du kanske redan har jobbat i ditt hemland och vill prova samma jobb i Sverige? Eller så kanske du bara är nyfiken på det svenska yrkeslivet och vill veta vad det finns för jobb här? I denna klass går du i skolan två dagar per vecka och praktiserar på en arbetsplats tre dagar per vecka.

Du planerar dina studier tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare på skolan. När du har läst klar språkintroduktion fortsättning kan du fortsätta på ett annat introduktionsprogram, ett nationellt gymnasieprogram, på vuxenutbildning eller söka arbete.

På eftermiddagar varje vecka erbjuder våra skolvärdar olika aktiviteter som syftar till att du ska få en aktiv och meningsfull fritid.

De här grundskoleämnena kan du läsa hos oss:
• Bild
• Biologi
• Engelska
• Geografi
• Historia
• Idrott och hälsa
• Matematik
• Modersmål
• Religion
• Samhällskunskap
• Svenska som andra språk
• Teknik

Mer information

Har du frågor eller vill du veta mer om utbildningen? Kontakta ansvarig rektor
Jenny Öhman, rektor: 072-242 00 95. jenny.ohman@educ.goteborg.se