Foto: Peter Malmstedt

Skola Praktik Arbete

Skola-Praktik-Arbete riktar sig till dig som är i behov av omfattande vuxenstöd och trygg studiemiljö.

Du arbetar i undervisningsgrupp om 10 - 12 elever och har en sammanhållen skoldag med en fast struktur. För att träna sociala sammanhang så arbetar vi med praktik, studiebesök och med UF-företagande. Dessa delar är obligatoriska för alla elever. Skolan har ett nära samarbete med ditt sociala nätverk.

Eftersom Skola-Praktik-Arbete i första hand vänder sig till dig som är i behov av långsam studietakt så bygger din individuella studieplan oftast på att du går hos oss i 3 - 4 år. När du slutar hos oss kan du fortsätta studera på ett annat introduktionsprogram, få stöd av Arbetsförmedlingen för att hitta ett arbete, fortsätta med studier på Komvux eller studera på Folkhögskola.

Grundskoleämnen som erbjuds:

  • Bild
  • Engelska
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Modersmål
  • SO-ämnen
  • Svenska
  • Svenska som andra språk

Kontakt:

Malin Sandgren, rektor: 070-301 82 54
malin.sandgren@educ.goteborg.se

Lars Martinsson, antagningsansvarig: 076-147 65 19
lars.martinsson@educ.goteborg.se