Foto: Harman Amin

Individuellt alternativ

För dig som är vill bli behörig till nationellt program eller hitta alternativa vägar till yrkeslivet.

Individuellt alternativ passar dig som tidigare inte riktigt funnit din plats i skolan och som behöver extra tid och stöd. Vi lägger mycket tid på motivationsarbete. Du planerar din utbildning tillsammans med din mentor och din studie- och yrkesvägledare. Saknar du många betyg kan utbildningen bli längre än ett år.

I utbildningen ingår olika typer av insatser för att stärka dig och ge dig motivation. Du kanske behöver hjälp med att hitta vad du vill arbeta med eller studera i framtiden. Då kan du pröva praktik inom olika branscher, praktiskt arbete i träverkstad eller förbereda dig för att arbeta inom vård eller barnomsorg.

Efter avslutad utbildning har du möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, nationellt yrkesprogram, folkhögskola, vuxenutbildning eller få en anställning.

Grundskoleämnen som erbjuds:

 • Bild
 • Biologi
 • Engelska
 • Geografi
 • Historia
 • Idrott och hälsa
 • Matematik
 • Modersmål
 • Religion
 • Samhällskunskap
 • Svenska
 • Svenska som andra språk
 • Teknik

Kontakt:

Malin Sandgren, rektor: 070-301 82 54
malin.sandgren@educ.goteborg.se

Jenny Öhman, rektor: 072-242 00 95
jenny.ohman@educ.goteborg.se

Lars Martinsson, antagningsansvarig: 076-147 65 19
lars.martinsson@educ.goteborg.se