IMA Allmän praktik


På inriktningen IMA Allmän praktik praktiserar du på en arbetsplats två dagar i veckan och är i skolan tre dagar för att läsa de grundskoleämnen du saknar betyg i. Målet är att du ska bli redo för arbetslivet eller gymnasiet.

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

PÅ IMA Allmän praktik har eleverna praktik på en arbetsplats två dagar i per vecka och undervisning i skolan tre dagar. Eleverna läser enbart de grundskoleämnen de saknar. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, utvärdera elevens utveckling på arbetsplatsen.

Ämnen och kurser:

  • Matematik — grund
  • Svenska / Svenska som andraspråk  grund
  • Engelska  grund
Möjlighet att läsa tillvalskurser finns vid behov: Torsdag eftermiddag kan eleverna välja mellan Historia, Idrott och gymnasiekursen Scenisk gestaltning. Fredag morgon slöjd eller geografi.

Utbildningens mål: 

Att förberedas för arbetslivet och/eller att bli behörig till nationellt program eller programinriktat val (IMV).

Utbildningens längd:

Beroende på vilka förkunskaper och hur många betyg eleven har med sig tar utbildningen 1–3 år.