IMA Yrkesprofil serviceyrken

IMA Yrkesprofil serviceyrken är en inriktning för dig som vet att du vill jobba med serviceyrken. Här kombinerar du APL (arbetsplatsförlagt lärande) med gymnasiekurser som passar arbetet samt grundskolekurser i Svenska / Svenska som andraspråk och Matematik.

Individuellt alternativ (IMA) är till för dig som vill bli behörig till ett nationellt program, ett annat introduktionsprogram eller vill hitta alternativa vägar till yrkeslivet. Här hos oss på Bräckegymnasiet IMA har vi flera varianter och inriktningar av IMA och ESA.

Yrkesprofil Serviceyrken (IMA och ESA) är en utbildning där eleverna har APL 2–3 dagar i veckan i ett yrke inom servicebranschen, till exempel på restaurang, café eller i butik. Personal från skolan besöker eleverna regelbundet för att, tillsammans med handledaren på arbetsplatsen, följa elevens kunskapsutveckling.

Kurser

  • Branschkunskap inom handel – 100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation – 100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 1 – 100 gymnasiepoäng
  • Service och bemötande 2 – 100 gymnasiepoäng
  • Servicekunskap – 100 gymnasiepoäng

Valbara ämnen

  • Svenska/Svenska som andraspråk, grund
  • Matematik grund

Utbildningens mål:

Att förberedas för ett arbetsliv inom servicebranschen.

Utbildningens längd:

2–3 år.