ESA Praktik

ESA Praktik är en inriktning för dig som behöver extra stöd för att bli klar med skolan och som också vill prova på arbetslivet.

Eleverna har praktik på arbetsplats 2-3 dagar i veckan och undervisning i skolan resterande dagar. Lärarna från skolan besöker eleven regelbundet för att, tillsammans med handledaren på praktikplatsen, utvärdera elevens utveckling på arbetsplatsen.

Ämnen och kurser

  • Matematik  grund
  • Svenska/Svenska som andraspråk 
  • Ergonomi  100 gymnasiepoäng
  • Kommunikation  100 gymnasiepoäng
  • Individuellt val (med koppling till elevens praktikplats)  100-200 gymnasiepoäng

Utbildningens mål:

  • Att utvecklas efter bästa förmåga samt att förberedas för arbetslivet.
  • Att ha en plan för fortsatt utbildning, exempelvis annat IM-program eller folkhögskola.

Utbildningens längd:

2-4 år.