Ledighet & frånvaro

.

Sjukanmälan
Sjukanmälan ska göras före skoldagens början varje dag som du är sjuk. Det gör du på telefon: 031-367 27 00 eller via Hjärntorget. Är du på APL ska du också kontakta din APL-plats. Är du under 18 år ska vårdnadshavare gör sjukanmälan. 

Hög frånvaro
Hög frånvaro kan innebära risk att inte bli godkänd i pågående kurser och i förlängningen att du inte får din yrkesexamen och inte heller den yrkeskompetens som krävs för en anställning efter avslutad utbildning. Frånvaro kan också innebära att CSN drar in studiebidraget (se nedan)

Vårdnadshavare och frånvaro
Som vårdnadshavare kan du på Hjärntorget ta del av ditt barns samlade frånvaro till han/hon fyllt 18 år. Om eleven godkänner det, kan du ha tillgång till Hjärntorget därefter. Du kan också markera att du vill ha ett SMS från skolan när ditt barn är frånvarande. Ladda ner Hjärntorget via appen Ping Pong Mobile eller gå in på Hjärntorgets webbplats.

Extra ledighet
När det gäller ledighet utöver skolloven har Bräckegymnasiet en restriktiv hållning. Om du av någon anledning är tvingad att ta ledigt använd blanketten nedan.