Bibliotek. Foto: Robert Jonsson, Photomic

Högskoleprovet

I princip alla eftergymnasiala studier på högskola och universitet antar studenter på högskoleprovresultat såväl som på gymnasiebetyg. Här hittar du information om vad högskoleprovet är och hur det går till.

Högskoleprovet är ett prov för att mäta förmågan att klara högskole- och universitetsstudier och är därmed ett studiefärdighetsprov. Provet testar kunskap från grundskolan och gymnasiet.

Provet anordnas två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Tidigare var provet alltid en lördag men från och med 2018 är vårprovet på en lördag och höstprovet på en söndag. Provet genomförs på cirka 120 orter.

I princip alla eftergymnasiala studier på högskola och universitet antar studenter på högskoleprovresultat såväl som på gymnasiebetyg. Minst en tredjedel av de sökande antas på högskoleprovresultat. Räcker betygen inte till för drömutbildningen kan högskoleprovet vara det enda alternativet. Med hård konkurrens om platserna förbättrar ett bra resultat på högskoleprovet markant dina möjligheter att bli antagen till en åtråvärd utbildning.

Att skriva högskoleprovet är väldigt smidigt. Resultatet överförs automatiskt till Universitets- och högskolerådet (UHR), landets högskolor och universitet.

Skriver du provet flera gånger är det alltid det bästa resultatet som räknas.

Högskoleprovresultatet är giltigt i fem år, till utgången av det kalenderår som löper fem år efter det att du skrivit högskoleprovet.

Vem som helst kan anmäla sig till högskoleprovet och göra det. Högskoleprovet har ingen åldersgräns och är inte förbehållet svenska medborgare. Det finns även möjlighet att skriva högskoleprovet på vissa svenska skolor i världen.

På Högskoleprovguiden kan du få hjälp och information för att lyckas med provet. Högskoleprovguidens hemsida

På hemsidan hogskoleprov.nu anmäler du dig till provet.