Foto: Peter Svensson

Specialpedagog och speciallärare

Specialpedagogerna och specialläraren är en del av skolans elevhälsa. På Bygg- och anläggningsprogrammet finns det tillgång till två specialpedagoger och en speciallärare. Specialpedagogrna och specialläraren arbetar på olika sätt med elever i behov av särskilt stöd, till exempel genom samarbete med lärare, ämnes- och arbetslag och även tillsammans med det övriga hälsolaget.

Kontakt: Elevhälsan