Illustratör: Marie Kassman

Kurator

Kuratorn är en del av skolans elevhälsa. Kuratorns arbete går ut på att du som elev ska ha så bra förutsättningar som möjligt att följa med i skolarbetet och kunna utvecklas som individ.

Kuratorn arbetar med stödjande och rådgivande samtal. Det kan handla om allt från enklare vardagsproblem till stora livskriser.

Kuratorn arbetar också med utredningar som handlar om hög frånvaro eller sociala frågor.

Kuratorn samarbetar med andra utanför skolan, till exempel socialtjänsten eller ungdomsmottagningen.

Kuratorn arbetar också med utredningar om diskriminering och kränkande behandling, konflikter och mobbning.

Kuratorn kan också hjälpa dig med frågor om din studieekonomi, om vardagsjuridik och försäkringar. Kuratorn kan hjälpa till att hitta stipendier.

Kontakt: Elevhälsan

Elevhälsan på Bräcke IM