Elevhälsa

I elevhälsan ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektor. De arbetar för att du ska känna dig trygg på skolan och kunna nå så goda studieresultat som möjligt.

Vill du prata med någon på elevhälsan, hittar du kontaktpersoner här: