Foto: Helena Hajdu-Rafis

Studie- och yrkesvägledning

Bräckegymnasiet har studievägledare som hjälper dig när du ska besluta om olika val i din utbildning.

Studievägledaren på bygg- och anläggning heter Eva-Lena Sahlberg. På introduktionsprogrammen jobbar Tarja Dawidsson och Eiemi Al Osachi. De hjälper dig att ta reda på vad du vill och vad du behöver ha för kunskaper för att utbilda dig vidare.