Student 2019

Den 27 maj tar våra treor studenten! Föräldrar, släkt och vänner är hjärtligt välkomna att ta emot eleverna på examensdagen utanför hus Najaden, Teknikgatan 1, Lindholmen.

Studenten på Bräckegymnasiet är den 27 maj 9.20-11.30.

Samling sker klassvis med klassföreståndare 09:20 därefter följer fotografering av klass/gruppvis. Gemensam samling i Träverkstaden 10:30 med landgång och dryck, stipendieutdelning och traditionsenlig avslutning.

Dina föräldrar, släkt och vänner är hjärtligt välkomna att ta emot dig på din examensdag utanför hus Najaden, Teknikgatan 1, Lindholmen.

Schema för utspring:

Vi ser fram emot att du ska få en högtidlig och minnesvärd avslutningsdag!

Välkommen!

Foto: Ingela Granqvist
Släkt och vänner utanför Bräckegymnasiet på studenten 2018