Göteborgs Stads gymnasieskolor fortsätter med distansundervisning

Publicerad 31 mars 2021

Utbildningsnämnden har meddelat nya rekommendationer om att gymnasieskolor ska fortsätta med distansundervisning till viss del terminen ut. Alla berörda elever och vårdnadshavare får information via Hjärntorget om vad som gäller just dem.

Utbildningsnämnden har meddelat nya rekommendationer om att gymnasieskolor ska fortsätta med distansundervisning till viss del terminen ut. Alla berörda elever och vårdnadshavare får information via Hjärntorget om vad som gäller just dem.

Så här påverkar beslutet Bräckegymnasiet

De veckor eleverna har undervisning i gymnasiegemensamma ämnen har de undervisning i skolan minst 20 men max 30% och fjärrundervisning övrig tid. Då jobbar eleverna hemifrån enligt sitt schema.

Årskurs 2 och 3 är växelvis i skolan måndag-onsdag under sina teoriveckor, årskurs 1 är i skolan på fredagar.

De veckor eleverna har verkstad ska de vara varannan vecka i skolan och varannan på distans. Undantag är plåt som alltid är i verkstaden p.g.a. att de är så få elever.

Bamba håller öppet för de elever som är i skolan och de som av olika skäl behöver få lunch från skolan även under distansarbete.

APL sker som vanligt ute på företagen.

Läs mer om rekommendationen hos Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/