Göteborgs Stads gymnasieskolor fortsätter med distansundervisning

Publicerad 5 februari 2021

Folkhälsomyndigheten har meddelat nya rekommendationer om att gymnasieskolor ska fortsätta med distansundervisning till och med 14 mars. Alla berörda elever och vårdnadshavare får information via Hjärntorget om vad som gäller just dem.

Folkhälsomyndigheten har meddelat nya rekommendationer om att gymnasieskolor ska fortsätta med distansundervisning till och med den 14 mars.

Så här påverkar beslutet Bräckegymnasiet

De veckor eleverna har undervisning i gymnasiegemensamma ämnen har vi fjärrundervisning, d.v.s eleverna jobbar hemifrån enligt sitt schema.

De veckor eleverna har verkstad ska de vara varannan vecka i skolan och varannan på distans. Undantag är plåt som alltid är i verkstaden p.g.a. att de är så få elever.

Bamba håller öppet för de elever som är i skolan och de som av olika skäl behöver få lunch från skolan även under distansarbete.

APL sker som vanligt ute på företagen.

Läs mer om rekommendationen hos Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/december/folkhalsomyndigheten-rekommenderar-att-gymnasieskolorna-overgar-till-distansundervisning/