Foto: Peter Svensson

Vår förskola

Det viktigaste för oss är att du och ditt barn känner er trygga och trivs på vår förskola. Alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga, och få möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådda oavsett ålder och språk.

Så arbetar vi med barnen

På vår förskola vill vi att alla barn ska känna sig viktiga och delaktiga. Alla ska få möjlighet att uttrycka sig och göra sig förstådda oavsett ålder och språk. Vi arbetar ständigt med barnens språkutveckling och vill utveckla barnens förmåga att uttrycka sig verbalt, med kroppsspråk, i skrift, i sitt skapande och med tecken. Vi arbetar med TAKK (Tecken, Alternativ, Kompletterande, Kommunikation), vilket betyder att vi använder oss av tecken som stöd samt bilder och bildkartor för att förstärka och förtydliga kommunikation och språk.

Vi arbetar tematiskt på förskolan, vilket betyder att alla avdelningar arbetar med ett årligt tema som utgår från barnens intressen. Vårt styrdokument Läroplan för förskolan 98 (reviderad 2010) ligger till grund för vår verksamhet.

Våra avdelningar och vår personal

Förskolan består av fyra avdelningar. På Myran och Nyckelpigan går barn i åldrarna 1-3 år. På Grodan och Igelkotten är barnen 3-5 år.

På vår förskola arbetar kunniga och engagerade förskollärare och barnskötare. Vi har en kock på förskolan som lagar omtyckt och väldigt uppskattad mat.

Inne- och utemiljön bjuder in till lek och lärande

Grodan, Igelkotten och Myran har ett stort allrum, lekhall, målarrum och flera smårum. Nyckelpigan är en lite mindre avdelning med flera rum och lekhall. Det finns rum för rörelselek, skapande, rollek, konstruktionslek och vila på alla avdelningar. På förskolan flödar kreativiteten, och den skapande verksamheten ger avtryck i vår inomhusmiljö. Barnens lustfyllda lärande är synligt och pågår ständigt.

Vår gård är stor och det finns gott om plats att leka och röra sig på. Vi har små cykelvägar, en kulle som blir pulkabacke på vintern, sandlådor, två lekhus, gungor, en stor och en liten rutschkana och en klätterställning med klättervägg. Hösten 2014 fick vi nya planteringar, både buskar och träd. På sommaren är gården lummigt grön. Gården inbjuder till en mängd olika lekar och det finns mycket att upptäcka och utforska tillsammans. Så ofta vi kan och när vädret tillåter äter vi mellanmål ute.

En dag på förskolan

Barnens dagar på förskolan handlar om aktiviteter, lek och vila i en avvägd balans. Dagarna varierar förstås beroende på avdelning, veckodag och väder, men i stora drag kan en dag se ut så här:

Förskolan öppnar på avdelning Myran.

Klockan 7.30 går vi till respektive avdelning och klockan 8 äter vi frukost.

Fram till lunch leker vi inne eller ute, har planerade aktivitetsgrupper, utflykter och samling.

Klockan 11.30 äter vi lunch.

Efter lunch har vi vila i olika former, beroende på barnens ålder och behov.

Fram till mellanmål leker vi inne eller ute eller har planerade aktiviteter, beroende på vad vi gjort på förmiddagen.

Klockan 15 äter vi mellanmål inne eller ute.

Efter mellis är det fri lek inne eller ute.

Klockan 16.30 slår vi ihop oss på avdelning Myran.

Förskolan stänger.

Gemensamma tillställningar

Högtider som Nouruz (persiska nyåret), påsk och midsommar firar vi gemensamt i huset. Vi firar även Förskolans dag med ”Borgareloppet”, och har en gemensam sommarfest i juni.