Vår förskola

Välkommen till Borgaregatans förskola. Vi ser trivsel, samspel med barn och vuxna och lärande som viktiga delar i barnets utveckling. Här finns engagerad personal som ser till att det finns förutsättningar för ditt barn att växa i sin takt.

Avdelningar och personal

På förskolan finns det fyra avdelningar. På Myran och Nyckelpigan går barn i åldrarna 1-3 år. På Grodan och Igelkotten är barnen 3-5 år. Arbetslagen består av legitimerade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter. Avdelningarna planerar gemensamma aktiviteter så att alla vuxna och barn ska lära känna varandra. På det sättet ökar vi tryggheten på hela förskolan. På vår stora gård finns gott om plats för båda lekar och lärande möten.  

Läroplanen

Förskolan ska vara en rolig, trygg och lärorik plats. Att arbeta med läroplanen för förskolan innebär att aktiviteter, lärmiljöer och vårt förhållningssätt utgår ifrån målen i läroplanen. Barnens delaktighet och inflytande i olika moment under dagen gör att de utvecklas och lär sig nya saker. Vi arbetar aktivt och regelbundet med språk och kommunikation. Tecken som stöd (TAKK) vävs in i vardagssamtalen. I allt vi gör, från skapande och experiment till lek och måltider, finns ett hållbarhetsperspektiv. Vi pratar med barnen om vad vi själva kan göra för att ta hand om vår miljö.  

Varje arbetslag organiserar arbetet på respektive avdelning utifrån hur barngruppen ser ut. Barnens intressen tas tillvara och de får utvecklas efter sina egna förutsättningar. Vi skapar möjligheter till samspel och goda relationer med andra barn och vuxna. Ofta delas barnen in i mindre grupper eftersom vi ser att det leder till ökad trivsel och utveckling. Pedagogerna planerar aktiviteter, experiment och lekar för barnen.

En dag på förskolan (ca-tider)

Förskolan öppnar på avdelning Myran 6.30. Klockan 7.30 går vi till respektive avdelning och klockan 8 äter vi frukost. Fram till lunch arbetar vi i mindre grupper med projekt inom exempelvis skapande, språk och kommunikation eller hållbar utveckling. Vi har även samling och utomhusaktiviteter. Klockan 11.30 äter vi lunch och sen får barnen vila eller göra lugnare aktiviteter. Under eftermiddagen fortsätter vi att leka, skapa och experimentera. Klockan 14.30 äter vi mellanmål och klockan 16.45 samlas vi på avdelning Myran innan alla går hem för dagen.