Foto: Diana Kadir

Vår förskola


Förskolan Bondegärdet 18B ligger i Hjällbo. På vår förskolas tre avdelningar arbetar barnskötare och förskollärare med den pedagogiska verksamheten. Vi har fokus på barns språkutveckling och deltar i Skolverkets kompetenssatsning - Läslyftet.

Avdelningar och personal

Förskolan Bondegärdet har tre avdelningar för barn mellan 1-6 år. Här arbetar tre pedagoger på varje avdelning.

Pedagogik på förskolan

På vår förskola arbetar vi aktivt med att lägga grunden för barns språkutveckling. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Vi deltar i Skolverkets kompetensutveckling - Läslyftet i förskolan - där personalen lär sig mer om att utmana och stimulera barnens språk-, läs- och skrivutveckling.

Utomhusmiljö

På vår härliga, grönskande gård finns olika möjligheter till aktiviteter.

Kul att veta

Vi erbjuder våra vårdnadshavare möjlighet att delta i föräldraträffar med olika teman i programmet "Glädje och utmaningar". Välkomna!