Foto: Hesha Saleem

Vår förskola


Förskolan Bollplansgatan 2 ligger i Hjällbo. På vår förskolas fyra avdelningar arbetar barnskötare och förskollärare med den pedagogiska verksamheten. Vi har fokus på barns språkutveckling och deltar i Skolverkets kompetenssatsning - Läslyftet.

Avdelningar och personal

Förskolan Bollplansgatan 2 har fyra avdelningar, två för de yngre barnen mellan 1-3 år och två för de äldre mellan 3-6 år. Här arbetar tre pedagoger på varje avdelning.

Pedagogik på förskolan

På vår förskola arbetar vi aktivt med att lägga grunden för barns språkutveckling. I alla tänkbara situationer under dagen tränar vi språket i förskolan. Vi deltar i Skolverkets kompetensutveckling - Läslyftet i förskolan - där personalen lär sig mer om att utmana och stimulera barnens språk-, läs- och skrivutveckling.

Utomhusmiljö

På vår stora gård finns fina ytor som inbjuder till olika aktiviteter. En del av gården är avgränsad och utformad för de allra yngsta barnens behov.  

Kul att veta

Vi erbjuder våra vårdnadshavare möjlighet att delta i föräldraträffar med olika teman i programmet "Glädje och utmaningar". Välkomna!