Bostad först

Bostad först är en metod där bostaden är startpunkten från ett liv i hemlöshet. Detta istället för att en bostad är slutmålet när personen har uppnått andra livsförändringar.

Utgångspunkten är en fast och trygg bostad

Bostad först riktar sig till personer i långvarig hemlöshet som har en komplex social problematik, ofta i kombination med samsjuklighet. Utgångspunkten är att en fast och trygg bostad är en förutsättning för att deltagaren ska kunna ta emot stöd för sin återhämtningsprocess.

Ett målinriktat arbete

I Bostad först arbetar man målinriktat för att hjälpa de boende att kunna bo kvar i sin bostad, att förbättra sin hälsa och sitt välbefinnande och att hitta sociala sammanhang. Detta med utgångspunkt i åtta grundprinciper.

Här kan du läsa mer om hur Bostad först fungerar och hur du gör en ansökan:

Göteborgs Stads rutin för Bostad först

Checklista för genomgång av lägenhetens skötsel Bostad först

Underlag för förvaltning av hyresavtal (skyddade adressuppgifter) Bostad först

Mall genomförandeplan (boendeplan) Bostad först

E-tjänster och processkarta

E-tjänster för dig som jobbar inom Göteborgs Stad

Processkarta

Här kan du se hur processen ser ut och hur det går till när en hemlös person söker om bistånd till boende.

Process Bostad först