Socialtjänst


Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom socialtjänsten i Göteborg. Här finner du bland annat information om kommunala kontrakt, Bostad först, F100, Hyreskollen och kartläggning av hemlöshet (BoInvent 1).

Samordning

Bostadsenheten ansvarar för samordning av kommunens insatser inom det boendesociala området och för anvisning av bostäder till hushåll som av sociala och/eller medicinska skäl inte på egen hand kan ordna en bostad.

Mellanhyresvärd

Bostadsenheten är även mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med fastighetsägare.

Samarbetsavtal

Grunden för detta är ett samarbetsavtal mellan bostadsmarknadens parter i Göteborg som reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad. Syftet med samarbetet kring bostadsanskaffning är att minska hemlösheten i Göteborg genom att hushållen övertar lägenheterna och därmed lämnar hemlösheten.