Sjukvård


Den här sidan vänder sig till dig som arbetar inom sjukvården, Göteborgs kommun. Här hittar du information om anpassad bostad, bostadsanpassning och kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF).

Anpassad bostad

En anpassad bostad innebär att anpassningar sedan tidigare gjorts som medfört ombyggnad i kök och/eller badrum för att möta behoven hos hyresgäster som använder sig av rullstol. Lägenheterna ska vara belägna på bottenvåningen eller ha hiss med plats för rullstol. Fastighetsägarna överlåter till exploateringsförvaltningen att anvisa dessa lägenheter Om personen redan har en bostad är en förutsättning för att anvisas en anpassad bostad att man kommit fram till att nuvarande bostad inte går att anpassa.

Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett uttryck för samhällets mål att människor med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra i en egen bostad. Man ska kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan innefatta att förflytta sig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden. Det är den som ansöker om bostadsanpassningsbidrag som avgör för vilken eller vilka åtgärder bidrag söks för. Bidrag lämnas i form av pengar, inte i form av åtgärder, som den sökande sedan kan använda för att bekosta anpassningen med.

Kommunalt bostadstillägg

Information om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning finns på goteborg.se.