Trycksaker och blanketter


Här hittar du trycksaker och blanketter.

Lathund

Lathunden ska finnas som ett stöd för dig som intygsskrivare när du formulerar de förutsättningar som finns för att bidra till en funktionell lösning för sökande. Punkterna som finns med i lathunden är viktiga uppgifter för att handläggaren ska kunna ta fram förslag på en funktionell lösning. Meningen är att du kan ha med dig lathunden ut till sökande när du gör en aktivitets-bedömning och finna stöd i vilka frågor vi kan tänkas vilja få svar på.

Lathund för intygsskrivare ska självklart ses som ett komplement till de generella krav som finns på hur intyg om bostadsanpassning formuleras.

Lathund för intygsskrivare 

Informationsfolder

Informationsfolder - Bidrag för att anpassa din bostad är till för sökande och beskriver hur man ansöker om bidraget, vem som gör vad och gången i ett ärende.

Inom kort kommer en uppdaterad folder att finnas tillgänglig här.