Kommunalt kontrakt


Här kan du som är fastighetsägare läsa om kommunala kontrakt och vem som gör vad under hyrestiden.

Kommunalt kontrakt

Ett kommunalt kontrakt innebär att Göteborgs Stad genom exploateringsförvaltningen tecknar ett hyresavtal med en fastighetsägare. Göteborgs Stad hyr sedan ut i andra hand till ett på förhand bestämt hushåll.

En trygghet för dig som fastighetsägare

Bostadsenheten är mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyreskontrakt med en fastighetsägare. Förvaltningen av dessa hyresavtal innebär upprättande av hyresavtal med fastighetsägare och andrahandshyresgäst, samt administration av hyror och övriga kostnader. Kommunala kontrakt ger dig som fastighetsägare tryggheten att hyrorna alltid kommer in i tid.

Exploateringsförvaltningens förvaltare utför en besiktning av lägenheten i samband med inflyttning och besiktning av lägenheten görs också innan förhandling om överlåtelse av kontraktet till andrahandshyresgästen. Besiktningen utgör då ett underlag för en bedömning om hyresgästen tagit väl vara på lägenheten. För nödvändig tillsyn av lägenheten sker ibland besiktning mellan in- och utflyttning.

Roller och ansvar

Fastighetsägaren 

Fastighetsägaren ansvarar för fastighetsförvaltningen vilket bland annat innebär att lägenheten är i brukbart skick vid inflyttningen och fortsättningsvis.

Socialförvaltningarna 

Socialförvaltningarna har ett ansvar för att förebygga att problem uppstår i boendet och att utan dröjsmål ordna så att hushållet får den hjälp det behöver om problem skulle uppstå. Arbetet med uppföljning ska framgå av arbetsplanen och innebär bland annat regelbundna hembesök.

Exploateringsförvaltningen

Exploateringsförvaltningen anvisar bostäder till hushåll som av medicinska eller sociala skäl har svårigheter att ordna sitt boende på egen hand. Exploateringsförvaltningen är mellanhyresvärd för hushåll som inte på egen hand får teckna hyresavtal med fastighetsägare. Detta innebär bland annat besiktning av lägenhet och administration av hyror och andra kostnader. Vid problem i boendet agerar exploateringsförvaltningen i samråd med socialförvaltning och fastighetsägare mot hyresgästen.

Hyresgästen 

Hyresgästen är ansvarig för skador som uppkommer i lägenheten genom eget vållande eller vårdslöshet. Fastighetsägaren reglerar eventuella kostnader utifrån ”Nyckeltal för lägenhetsreparationer” (SABO) med exploateringsförvaltningen. Uppkommer det fel i lägenheten är det hyresgästens skyldighet att anmäla detta till fastighetsägaren. Hyresgästen ska själv bo i lägenheten och inte hyra/låna ut den till andra. Hyresgästen ska vårda lägenheten väl, inte störa sin omgivning, betala in hyran i tid och ha en giltig hemförsäkring.