Hemlöshet

Här hittar du information om stadens hemlöshetsplan och Bostad först.

Hemlösheten i Göteborg

Fastighetsnämnden ansvarade för att ta fram hemlöshetsplan för Göteborg 2015 och 2020. Planerna har utarbetats i samverkan med bland andra socialförvaltningarna, stadsledningskontoret, Förvaltnings AB Framtiden och idéburna organisationer.

Arbetet mot hemlöshet förutsätter relevant och tillförlitlig statistik samt uppföljning. Staden har sedan flera år genomfört årliga mätningar av hemlöshetens omfattning och karaktär. Kartläggningar visar hur många hemlösa som finns i Göteborg vid en given tidpunkt och samla bakgrundsfakta om hemlöshet. Resultatet används som planeringsunderlag av politiker, tjänstemän och andra aktörer för att bättre möta hemlösas behov av bostad, boende och stöd.

Här hittar du mer information om kartläggning av hemlöshet och hemlöshetsplan:

Bostad först ett framgångsrikt koncept

Stadens arbete med Bostad först permanentades i samband med att hemlöshetsplanen antogs 2015. Sedan starten har cirka 300 hundra hushåll erbjudits lägenhet via modellen och nästan 80 procent bor kvar med kvar med kommunalt kontrakt eller har tagit över kontraktet.

Målgruppen som utgörs av personer med lång erfarenhet av akut hemlöshet och med missbruk eller psykisk ohälsa. Förutom att personernas långvariga situation med akut hemlöshet har fått ett slut har också deras övriga livskvalitet påverkats till det bättre.

Personen som deltar i Bostad först hyr lägenheten med kommunalt kontrakt via exploateringsförvaltningen och AB Framtiden. Stödet utförs av Socialförvaltningens Sydväst Bostad först team eller via upphandling av stödet.

Här kan du läsa mer om Göteborgs Stads arbete med Bostad först.

Center mot hemlöshet

Webbplatsen Center mot hemlöshet är för personer som lever i hemlöshet eller riskerar att bli hemlös, men även information till dig som möter hemlösa personer i ditt yrke eller som på annat sätt berörs av frågan. 

Här kan du läsa mer om Center mot hemlöshet - ett samlat grepp om hemlösheten i Göteborg.