Göteborgs Stads förtursverksamhet

Här hittar du information om Göteborgs Stads förtursverksamhet med kommunala kontrakt

Exploateringsförvaltningen ansvarar för samordningen 

Exploateringsförvaltningen ansvarar för samordningen av kommunens insatser inom det bostadssociala området och anvisning av bostäder till hushåll med särskilda behov. Det innebär bland annat att exploateringsförvaltningens bostadsenhet skaffar fram bostäder till hushåll som av sociala eller medicinska skäl  själva inte kan ordna en bostad.

Samarbetsavtalet är grunden för samarbetet

Grunden för arbetet med kommunala kontrakt är ett samarbetsavtal mellan socialnämnderna, exploateringsnämnden och bostadsmarknadens parter i Göteborg. Avtalet reglerar tillgången till lägenheter och förutsättningarna för att få en bostad på det här sättet.

Målet är överlåtelse av hyresavtalet

Målet med det kommunala kontraktet är att hyresgästen får eget förstahandsavtal med fastighetsägaren. Här kan du läsa om samarbetsavtalet mellan Göteborgs Stad och bostadsmarknadens parter från 2019.

Socialförvaltningar och sjukvården skickar förtursremisser

Det är socialförvaltningar och sjukvård som skickar förtursremisser till exploateringsförvaltningen som i sin tur kontrollerar att remisser följer samarbetsavtalets riktlinjer för bostadsanskaffning. 

Länkar till andra webbsidor med temat hemlöshet