Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Vi strävar efter att vår verksamhet ständigt ska utvecklas, förändras, förbättras och förnyas. Verksamheten ska präglas av nyfikenhet, fantasi, lärande och lekfullhet – ”En förskola i tiden”

Vi vill att vår förskola ska vara en plats där alla känner sig välkomna. Där barnen är delaktiga, känner tillit till varandra och sig själv, samt upplever glädje och framtidstro. Vi arbetar för att vår verksamhet ska kännetecknas av lekfullhet och utforskande.

Avdelningar och personal

Förskolan består av tre avdelningar. Vi som arbetar är utbildade förskollärare och barnskötare. Pedagogerna har också kunskap i flera språk.

Maten vi serverar tillagas på förskolan Mildvädersgatan 7 och är till stor del ekologisk.

Pedagogik med demokratiskt förhållningssätt

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia filosofin där vi utgår från det kompetenta barnet och att barn har 100 språk. Pedagogerna är medforskare i samspelet med barnen.

Barnens språkutveckling, den pedagogiska miljön och mötesplatser där barnen kan skapa relationer och vänskap är i fokus.

Under dagen arbetar barnen i olika projekt där fantasi, lärande och lekfullhet får utrymme utifrån intresse.

Att vistas utomhus är en viktig del av vårt pedagogiska arbete och vår gård skapar möjligheter för lek och samspel.