Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Blackevägens förskola ligger nära Flunsåsparken i Lundby där vi flyttade in i nybyggda lokaler 2012. Vår förskola har åtta avdelningar. Vi har utökad med fler avdelningar för att minska antalet barn i grupperna. För de yngsta barnen har vi max 10-11 barn och för de äldre max 15-16 barn i grupperna. De barn som är födda 2012 är på en avdelning och är sammanlagt 19 barn.

Avdelningar och personal

Blackevägens förskola har stora och ljusa lokaler med härliga, stora och låga fönster som släpper in mycket ljus. Förskolan har två våningar med fyra avdelningar på varje plan. På varje plan finns en rymlig matsal. Förskolan har ett stort kök där maten tas emot och en dag i veckan tillagas maten på plats och det är väldigt uppskattat av barn och personal.

På förskolan har vi cirka 110 barn som är på 8 avdelningar. På undervåningen är det fyra avdelningar som är för de yngre barnen 1-3 år. På övervåningen är det tre avdelningar med 3-4 åringar och en avdelning med 5-åringar. På varje avdelning är det både förskollärare och barnskötare som arbetar.

Barnen leker varje dag på förskolans gård. Förskolegården är stor och erbjuder flera aktiviteter som utvecklar barnens motorik. Här finns en klätterställning med rutschkana, en sandlåda, ett tåg, balansstenar och gungor. Gården har mjukare ytor och även en del asfalterad där barnen kan cykla och åka på små bilar.

Vi använder även den allmänna lekplatsen (Ormgården) som ligger i anslutning till förskolan. På Ormgården finns en liten kulle som vi kan använda som pulkabacke på vintern och till midsommarstången till sommaren.  

Tematiskt lärande med natur och språk

Det finns många lummiga grönområden runt Blackevägens förskola. Det drar vi nytta av i arbetet med vårt övergripande naturtema. Vi tycker att det är viktigt att barnen är utomhus varje dag. Barnen går regelbundet till Flunsåsparken för att upptäcka naturen.  De yngsta barnen får även frisk luft vid vilan eftersom de sover utomhus i sina vagnar.

Eftersom förskolan ligger i ett mångkulturellt område är även språk ett övergripande tema. Vi har personal som pratar flera olika språk. Vi använder oss av handtecken och bilder enligt metoden Takk för att stödja språkinlärningen. Läsning tycker vi ett bra sätt att arbeta med språket, barnen ska ha möjlighet att se och bläddra i böcker. På förskolan läser vi mycket för barnen och vi har även ett Kapprums bibliotek där föräldrar och barn kan låna med sig böcker hem. 

Kulturaktiviteter

Vi har kulturombud på förskolan och vi har en del samarbete med Kulturskolan. Vi försöker att gå på teater när det finns möjlighet till det. Vissa av avdelningarna går iväg regelbundet till Lundbys bibliotek.

En dag på förskolan

För barnen består en dag på förskolan av lärande, planerade aktiviteter och lek både inne och ute samt vila och återhämtning på eftermiddagen.

Förskolan har öppet 6:00-18:00.

Klockan 6:00 öppnar vi på avdelningen Eken, då är alla barn och personal tillsammans, kl. 7:00 går de äldsta barnen upp på övervåningen till avdelningen Kastanjen och de yngre stannar kvar.

På övervåningen har man drop-in frukost mellan kl. 7:30-8:15. På undervåningen äter man frukost tillsammans vid 8:00.

Vi serverar lunch vid olika tider för att anpassa till de olika åldersgrupperna. Efter lunchen är det dags för vila och återhämtning för både stora och små. De yngsta sover i sina vagnar utomhus och de äldsta har läsvila eller andra lugna aktiviteter.

Strax efter 14 äter vi mellanmål, vissa avdelningar äter i matsalen och vissa äter på sina avdelningar.

Vid 17:00 samlas vi åter och är tillsammans på avdelningen Trollsländan. Om det är bra väder är vi utomhus på gården.

Besök oss

Välkomna att hälsa på förskolan, ring gärna till avdelningen Vitsippan 072-255 83 86 om du har barn mellan 3-5 år eller till avdelningen Trollsländan 072-255 83 76 om du har barn mellan 1-3 år.