Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vår förskola finns i fräscha och fina lokaler. Förskolan består av 6 avdelningar. Vi erbjuder varje dag språkutvecklande aktiviteter, som till exempel högläsning med boksamtal. Vi följer ett pedagogiskt årshjul som innehåller läroplansområden. Genom att uppmärksamma olika läroplansmål under året säkerställer vi att barnen får ta del av alla målområden under sin tid hos oss. Vi tycker det är viktigt för barnen att vara ute varje dag antingen på vår fina gård eller i vår närmiljö där vi har tillgång till Flunsåsparken och Ormgården.

Avdelningar och personal

Blackevägens förskola har stora och ljusa lokaler med härliga, stora och låga fönster som släpper in mycket ljus. Förskolan har två våningar med tre avdelningar på varje plan. Vi har ett stort kök där maten tas emot och en dag i veckan bakas bröd på plats, vilket är väldigt uppskattat av barn och personal.

På förskolan har vi cirka 108 barn som är uppdelade på 6 avdelningar. På undervåningen är det tre avdelningar för de yngre barnen 1–3 år. På övervåningen är det tre avdelningar med 3–5 åringar. På varje avdelning arbetar både förskollärare och barnskötare.

Barnen leker utomhus varje dag på förskolans gård, som är stor och erbjuder flera aktiviteter som utvecklar barnens motorik. Här finns en klätterställning med rutschkana, en sandlåda, ett tåg, balansstenar och gungor. Gården har mjukare ytor och även en asfalterad del där barnen kan cykla och åka på små bilar.

Vi använder även lekplatsen (Ormgården) som ligger i anslutning till förskolan. På Ormgården finns en liten kulle som vi kan använda som pulkabacke på vintern och för midsommarstången till sommaren.  

Tematiskt lärande med natur och språk

Det finns många lummiga grönområden runt Blackevägens förskola. Det drar vi nytta av i arbetet med vårt övergripande naturtema. Vi tycker att det är viktigt att barnen är utomhus varje dag. Barnen går regelbundet till Flunsåsparken för att upptäcka naturen.  De yngsta barnen får även frisk luft vid vilan då de sover utomhus i sina vagnar.

Förskolan ligger i ett mångkulturellt område och språk ett övergripande tema hos oss. Vi har personal som pratar flera olika språk. Vi använder oss av handtecken (TAKK) och bilder (bildstöd) för att stödja språkinlärningen. Läsning är ett bra sätt att arbeta med språket, barnen ska ha möjlighet att se och bläddra i böcker. På förskolan läser vi mycket för barnen och vi har även ett Kapprumsbibliotek där föräldrar och barn kan låna med sig böcker hem. 

Kulturaktiviteter

Vi har kulturombud på förskolan. Vi går på teater när det finns möjlighet till det. Vissa av avdelningarna går regelbundet iväg till Lundbys bibliotek. Vi får även besök av bokbussen varje månad, där pedagoger tillsammans med barn kan låna och lämna tillbaka böcker.

En dag på förskolan

För barnen består en dag på förskolan av lärande, planerade aktiviteter och lek både inne och ute samt vila och återhämtning på eftermiddagen.

Klockan 6 öppnar vi på en gemensam avdelning, då är alla barn och personal tillsammans, kl. 7 går de äldsta barnen upp till avdelningarna på övervåningen och de yngre stannar kvar på nedre våningen.

Vi äter frukost vid 8.

Vi serverar lunch vid olika tider för att anpassa till de olika åldersgrupperna. Efter lunchen är det dags för vila och återhämtning för både stora och små. De yngsta sover i sina vagnar utomhus och de äldsta har läsvila eller andra lugna aktiviteter.

Strax efter 14 äter vi mellanmål.

Vid 16:45 samlas vi åter och är tillsammans på en avdelning. Om det är bra väder är vi utomhus på gården.

Besök oss

Välkomna att hälsa på förskolan, ring gärna till avdelningen Trollsländan 072-255 83 76 för att boka in ett besök.