Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 73 21
Besöksadress
Wieselgrensgatan 11
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Kontakt
Expedition
Tillgänglighetsinformation

Sjukanmälan

Kontakt
Hjärntorget

Sjukanmälan lämnas på hjärntorget.

Om du behöver hjälp med att registrera i Hjärntorget kan du kontakta ditt barns lärare.

Expedition F-6

Telefon
031-366 73 21
Kontakt
Susanne Nilsson/ Lotta Blom

Expedition grundsärskola

Telefon
070-785 71 33
Kontakt
Aseel Hannerlund

Skolskjuts grundsärskola

Telefon
070-785 71 33
Kontakt
Expedition grundsärskola

Rektor F-3

Telefon
031-367 34 90
Kontakt
Maria Lorentzson

Ansvarar även för fritidshem.

Rektor 4-6

Telefon
031-366 73 20
Kontakt
Monika Blom

Biträdande rektor F-3

Telefon
031-367 36 66
Kontakt
Linda Bäck

Rektor grundsärskola

Telefon
031-367 34 90
Kontakt
Maria Lorentzson

Biträdande rektor grundsärskola

Telefon
031-367 36 66
Kontakt
Linda Bäck

Skolsköterska

Johanna Sidebäck 031-366 73 16

Kurator F-3

Telefon
031-366 72 65
Kontakt
Daniel Goncalves Ling

Fritidshem grundsärskola

Stora fritids tel: 0705-74 80 27
Paletten tel: 0722-55 72 69

Fritidshem öppning/stängning grundskola

Telefon
070-689 86 75

Fritidshem öppning från klockan 06.00 till cirka 08.00
Fritidshem stängning från klockan 16.45 till 18.00

Fritidshem förskoleklass

Telefon
070-689 8641

Fritidshem årskurs 1

Telefon
070-689 86 17

Fritidshem årskurs 2

Telefon
070-689 86 32

Fritidshem årskurs 3

Telefon
070-689 86 53

Fritidshem mellanstadiet

Telefon
070-689 86 43

Hitta hit