Foto: Matilda Karlsson

Vår skola

Björsaredsskolan är en liten skola där vi som arbetar ser det som vårt uppdrag att hjälpa elever att förverkliga sina drömmar. Det gör vi genom att både stödja och utmana våra elever.

Skolans profil

På Björsaredsskolan har vi ett helhetsperspektiv med fokus på att eleverna ska utvecklas i en trygg miljö. Vi pedagoger och elever arbetar tillsammans mot samma mål, att eleverna ska få mer kunskap.  

Här har vi bestämda rutiner för hur vi hjälper de elever som riskerar att inte nå upp till målen. Rutinerna utgår från allmänna råd för anpassningar och särskilt stöd för elever. Om våra anpassningar inte leder till att eleven når upp till målen, kommer vi att göra en utredning om vad som gick dåligt.

Trygghet och skolmiljö

Björsaredsskolan är en liten skola i ett villaområde i Björsared. Skolan är liten och trivsam med nära kontakt mellan pedagoger och elever. Skolbyggnaden är stor och innehåller klassrum, fritidshem och matsal. När eleverna ska ha idrott är vi i närbelägna Gunnilseskolans idrottshall.   

Skolgården ligger nära skog, natur och ett stenbrott. Stenbrottet använder vi pedagoger ofta i elevernas undervisning. På skolgården har vi många olika lekredskap och stora ytor där eleverna kan spela fotboll och basket. 

Likabehandling

Om du som elev känner att du har blivit kränkt eller diskriminerad av en elev eller en i personalen kan du prata med din rektor, eller med någon annan vuxen på skolan. Vi på skolan ska hjälpa dig. Därför har vi en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I den beskriver vi vårt förebyggande och främjande arbete och vilka saker vi kan göra för att hjälpa dig som har blivit kränkt. Du hittar den planen i Vklass. Om du saknar inloggning till Vklass kan du ta kontakt med oss på skolan för att få planen.

Delaktighet för elever och vårdnadshavare

Vi på Björsaredsskolan vill att både elever och lärare ska känna sig delaktiga i skolans verksamhet. Därför har vi elevråd, klassråd och vårdnadshavarråd. Vårt mål är att alla elever, utifrån ålder, ska ta ansvar för sitt eget lärande tillsammans med sina vårdnadshavare.

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan skola, elev och vårdnadshavare. På Björsaredsskolan använder vi oss till stor del av informationssystemet Vklass när vi kommunicerar med dig som vårdnadshavare om ditt barn. På ditt konto i Vklass kan du se ditt barns läxor, följa ditt barns individuella utvecklingsplan och få information om vad som händer i klassen.