Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Vår förskola lägger stor vikt vid miljö och naturvårdsfrågor, vi har ett ekologiskt förhållningssätt som präglar förskolans verksamhet.

Hållbar utveckling

Vår förskola medverkar till att barnen får ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp.

På Björlanda Strands förskola har vi valt att arbeta med Grön Flagg där vi har olika fokusområden varje år t.ex.

  • Livsstil och hälsa
  • Närmiljö
  • Konsumtion
  • Vattenresurser
  • Klimat och energi
  • Kretslopp

Vad är Grön Flagg?

Verktyget Grön Flagg ger barn och unga fantastiska förutsättningar att arbeta aktivt med hållbar utveckling på ett roligt och engagerande sätt.
Grön Flagg innebär att alla blir delaktiga i hållbarhetsarbetet – samtidigt som man jobbar mot mål och riktlinjer i läroplaner. Grunden i Grön Flagg är inflytande – allt arbete inom Grön Flagg utgår från barnens och elevernas idéer och nyfikenhet.