Reggio Emilia

Verksamheten på Björlanda Strand är inspirerad av Reggio Emilia filosofin, som bygger på en humanistisk livsinställning där man har en stark tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta. Barn har rätt till respekt och att tas på allvar.

Reggio Emilia

Inom Reggio finns tre grundord:

  • Miljö
  • Möte mellan människor
  • Skapande

På Björlanda Strand har vi format en förskola som är inspirerande, föränderlig, vacker och välkomnande.

Vi behandlar varandra och vår miljö med respekt. Vi har en pedagogista som hjälper våra arbetslag att knyta ihop vår pedagogiska verksamhet. En viktig del av vår dagliga verksamhet är att aldrig lära ett barn något som han/hon kan lära sig själv. I stället försöker vi skapa förutsättningar för det egna lärandet tillsammans med andra.