Foto: Lo Birgersson

Aktiviteter

Bjöla äldreboende erbjuder aktiviteter från måndag till fredag. Frivilliga volontärer hjälper också till med att skapa meningsfulla aktiviteter för de boende. Exempel på aktiviteter kan vara bingo, bowling, gudstjänst, gymnastik, musikunderhållning, promenader, samtal och utflykter av olika slag. Du som är anhörig är välkommen att delta.