Vår förskola


Välkommen till vår omsorgsfulla och stimulerande förskola med åtta avdelningar som väntar på att utforskas och inspirera era små äventyrare! Vi är stolta över att erbjuda en inkluderande och engagerande miljö för barn i åldrarna 1 till 5 år.

Våra dagar innehåller en härlig balans mellan aktiviteter både utomhus och inomhus. Vi strävar efter att vara utomhus så mycket som möjligt och låter barnen utforska naturen och frisk luft. Planerade aktiviteter kombineras med barnens egna önskemål och ger även utrymme för spontanitet.

Hos oss tillbringar vi en del av dagen på vår stora, fina gård. Gården är utmanande och det finns mycket att göra, barnen kan gunga, klättra i klätterställningen och åka rutschkana. En del av gården är asfalterad vilket passar utmärkt för att cykla på men vi har också stora gräsytor. På våren planterar barnen egna blommor och grönsaker i våra pallkragar.

Avdelningar och personal 

Vi har fyra avdelningar för de yngsta barnen i åldern 1-3 år, på nedre plan. Avdelningarna är skapade med omsorg och anpassade för att stödja varje barns unika utveckling och behov. På övre plan finns fyra avdelningar för de äldre barnen i åldern 3-5 år, där vi fortsätter att erbjuda en uppmuntrande atmosfär för lärande och kreativitet. 

På alla våra avdelningar arbetar erfarna förskollärare och barnskötare som brinner för att stödja barnens utveckling på bästa möjliga sätt. Deras närvaro skapar en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan känna sig sedda och hörda. 

Pedagogik 

Vårt arbetssätt och förhållningssätt utgår från läroplanen för förskolan. Vi pedagoger är medupptäckare med barnens intresse och nyfikenhet som utgångspunkt och låter detta navigera oss i vår verksamsamhet. Genom att ta vara på barnens nyfikenhet lägger vi grunden samt uppmuntrar till ett fortsatt lustfyllt lärande. Vår vision är att pedagoger och barn ska ha roligt tillsammans och på så sätt skapa förutsättningar för fortsatt lärande. 

Vårt främsta mål är att varje barn ska känna sig sedd och få en meningsfull dag på förskolan. Genom att erbjuda en balanserad mix av lek, lärande och omsorg skapar vi en trygg och inspirerande miljö där varje barn kan växa och utvecklas på sina egna villkor. 

Vi lägger särskild vikt vid språkutveckling, vilket är en grundläggande del av vår pedagogik. Genom att erbjuda varierande och berikande språklekar och aktiviteter stödjer vi barnens kommunikation och språkfärdigheter på olika nivåer. Just nu pågår ett utvecklingsarbete och utbildningsinsats för samtliga pedagoger inom enheten som baseras på språk och kunskapsfrämjande arbetssätt. 

Demokrati och värdegrundsarbete är en viktig del av vår förskola. Vi strävar efter att skapa en inkluderande och respektfull miljö där varje barn lär sig att förstå och uppskatta olikheter samt utvecklar grundläggande värderingar som empati och medkänsla. 

Vi omfamnar även digitalisering som en möjlighet att berika barnens lärande. Genom lämpliga tekniska verktyg introducerar vi barnen till en digital värld som komplement till traditionella metoder, med fokus på kreativitet och ansvarsfull användning. 

Vi älskar äventyr och utforskande, och därför gör vi även utflykter till närliggande lekplatser, hamnen och grönområden. Dessa utflykter ger barnen möjlighet att lära sig om sin omgivning och skapa minnen som varar livet ut. 

Välkommen till vår förskola, där lärande, glädje och individuell utveckling står i centrum. Vi ser fram emot att få vara en del av era barns tidiga och viktiga utvecklingsår! 

Egen kock 

För att säkerställa att barnen får näringsrik och hälsosam mat har vi en dedikerad kock på plats. En stor del av maten vi serverar är ekologisk, och vi värnar om att skapa en god och varierad kost för barnen. 

Besök på förskolan

Om du vill besöka vår förskola har du möjlighet att boka en tid som passar dig vid något av våra tillgängliga tillfällen.

För att boka din tid fyller du i formuläret som du hittar här: Boka tid