Vad tycker du?

Medan bibblan renoverades funderade vi mycket över hur det perfekta biblioteket ser ut. Vad tycker du är allra viktigast på ett bibliotek?

Vi har gjort en del förändringar i det nya biblioteket, och det har vi gjort med hjälp av våra besökare - vi har lyssnat på er. Något som det varit ont om i vårt bibliotek är mysiga läshörnor, så att en har möjlighet att sitta och bläddra i favoritboken. Många har efterfrågat bättre studieplatser och lugnare miljöer där man kan koncentrera sig.

Med nytt golv, nymålade lokaler, nya möbler, nya studieplatser och en rejäl ommöblering hoppas vi kunna tillgodose våra besökares önskemål. Men ett bibliotek är en levande institution och är aldrig "klart". Vi vill gärna veta ännu mer om vad ni tycker. Vilka är dina största biblioteksdrömmar? Fyll i ett inflytandekort och hjälp till att göra biblioteket ännu bättre!

Lämna synpunkter