Bibliotekets program

Här hittar du aktiviteter som anordnas av Biskopsgårdens bibliotek, både på plats i bibblan och 
på andra ställen i stadsdelen. Tryckt programinformation finns också att hämta på biblioteket.