Boken kommer på flera språk

Publicerad 21 juni 2022

Känner du någon som har svårt att ta sig till biblioteket? Då kanske tjänsten Boken kommer är något för er?

Boken kommer är en tjänst för den som på grund av till exempel ålder eller sjukdom har svårt att ta sig till biblioteket. Det betyder att man får böcker hemskickade var sjätte vecka. Nu finns tjänsten också på fler språk än svenska!

Under hösten kommer biblioteket att hålla ett antal informationsträffar om Boken kommer på olika platser i Biskopsgården. Där kan du lära dig mer om hur du hjälper vänner, bekanta, släktingar eller andra anhöriga som inte kan ta sig till biblioteket att blir Boken kommer-låntagare. Om du vill veta mer och kanske komma på informationsträff  kontakta oss på:

bokkasse@kultur.goteborg.se 

Du kan också ringa till biblioteket på telefon: 031-366 61 00