Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan är stängd på grund av ombyggnation.

Birger Jarlsgatans förskola är en förskola med 4,5 avdelningar uppdelade på två hus. På alla avdelningar finns barn i åldrarna 1-5 år. Personalen består av utbildade förskollärare och barnskötare.

Vår fantastiska gröna och kuperade gård inbjuder till lek och lärande. Dagarna på förskolan innehåller både ute- och inneaktiviteter, planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer, teatrar och bibliotek.

Vi arbetar enligt förskolans läroplan där fostran, omsorg och lärande utgör en helhet. Huvudrubrikerna i läroplanen är: Normer och värden, Utveckling och lärande, Barns inflytande, Föräldrar och hem samt Samverkan med förskoleklass.

Lärandet är lustfyllt och tematiskt och utgår från lek och samspel. Våra lärmiljöer är föränderliga över tid då vi hela tiden utmanar vår verksamhet beroende på vilka vi är som vistas i verksamheten, nya barn eller nya pedagoger.

Förskolan Birger Jarlsgatan är en förskola som samverkar med geografiskt närliggande förskolor för att lära och inspireras av varandra. All samverkan syftar till att ge barnen fler möjligheter under vistelsetiden på förskolan.