Fem elever som laborerar i en tekniksal. Foto: Mats Eriksson.

Teknikprogrammet


Välkommen till Teknikprogrammet på Bernadottegymnasiet. Är du en problemlösare och ser dig själv inom något teknikrelaterat yrke i framtiden? Då är teknikprogrammet helt rätt - det ger dig en bred teknisk grund att stå på och behörighet att läsa vidare på universitet och högskola.

Är du en problemlösare och ser dig själv inom något teknikrelaterat yrke i framtiden? Då är teknikprogrammet helt rätt - det ger dig en bred teknisk grund att stå på och behörighet att läsa vidare på universitet och högskola.

Teknikprogrammet förbereder dig för högskolestudier inom främst teknik- och naturvetenskap men även inom andra områden. Utbildningen ska visa på sambanden mellan olika delar i teknikutvecklingsprocessen. Här är kunskaper inom matematik, fysik och kemi viktiga delar. Det handlar också om hur vi använder och förhåller oss till tekniken. Inte minst gäller detta kunskaper om hur tekniska lösningar får konsekvenser för vår miljö och betydelsen av att hushålla med våra resurser, frågor som ofta löses genom samarbete mellan naturvetenskap, samhällsvetenskap och teknik.

Skolsteget tillsammans med Volvo 

På teknikprogrammet deltar vi i skolsteget tillsammans med Volvokoncernen. Skolsteget syfte är att visa hur brett och intressant ingenjörsyrket kan vara. Tillsammans med personal på Bernadottegymnasiet och personal ifrån Volvo arbetar våra elever med tekniska lösningar och innovationer. Matematiken används som ett naturligt verktyg och ingenjörer ifrån Volvo deltar i planering och genomförande av undervisningen. 

Skolsteget är en integrerad del av vår undervisningen och utgår ifrån läroplanens mål. Då behovet av ingenjörer ständigt ökar har du som teknikintresserad stora möjligheter att välja mellan många olika yrkesutgångar. Ingenjörsyrket är som et spektra med många olika arbetsuppgifter. I framtiden kommer det att saknas ingenjörer, både inom och utom Sveriges gränser och om du väljer att utbilda dig till ingenjör kommer du har många spännande och roliga arbetsuppgifter framför dig. 

På Bernadottegymnasiet vill vi stimulera våra elever till att utveckla sitt teknik- och matematikintresse och vidga deras vyer i nära samverkan med näringslivet. Därför är vi väldigt glada och stolta över att vara en del av skolsteget tillsammans med Volvo.