Polis på huk intill en polisbil

Samhäll

Välkommen till Samhällsvetenskapsprogrammet på Bernadottegymnasiet. Upptäck glädjen i att lära! Förbered dig väl inför vidare studier vid universitet eller högskola! Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig den kunskapsbas och de verktyg du behöver för dina fortsatta studier.

Tillsammans med dina skickliga och engagerade lärare vidgar och fördjupar du dina kunskaper om individen, grupper, samhället och världen. Tillsammans med dina kamrater i skolan får du i olika former upptäcka, utforska och kritiskt granska din omvärld.

Många möjligheter

Utbildningen ger en bra grund och behörighet till många högskoleutbildningar som advokat, ekonom, journalist, lärare, polis, psykolog eller socionom– alla viktiga yrken i relation till andra människor och samhället i stort.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.