Elev med ryggsäck på ryggen och kursböcker i händerna. Foto: Mats Eriksson.

Naturvetenskaps-programmet


Vårt naturvetenskapsprogram vänder sig till dig som är studiemotiverad och gillar att vara ute i naturen. Redan i uppstarten får du känna på friluftslivet, något som kommer att genomsyra dina år på skolan.

Programmet ger dig en bra grund att stå på inför fortsatta studier på högskolor eller universitet. Du får fördjupade kunskaper inom ämnena matematik, kemi och biologi och blir behörig att läsa vidare på vilken inriktning du vill inom den naturvetenskapliga sektorn. Väljer du ytterligare moderna språk eller matematik som individuellt val har du breddat dig än mer och kan få värdefulla meritpoäng.