Bild från en lektion med elever och lärare i ett klassrum. Foto: Mats Eriksson.

Utbildning

På Bernadottegymnasiet får du en teoretisk utbildning på naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet. Du förbereder dig för fortsatta studier på universitet och högskola, samtidigt som du får en inblick i möjliga yrkesalternativ.

Hos oss kommer du också att vara fysiskt aktiv och träna på samarbete och ledarskap ute i naturen. Områdena kropp & själ och idrott & hälsa är två av skolans hörnstenar.

Våra utbildningar ger en bra utbildningsbakgrund och behörighet till många högskoleutbildningar som advokat, ekonom, civilingenjör, arkitekt, journalist, läkare lärare, polis, psykolog, socionom eller tandläkare– alla viktiga yrken i relation till andra människor och samhället i stort.

Samhällsvetenskapsprogrammet

Upptäck glädjen i att lära! Förbered dig väl inför vidare studier vid universitet eller högskola! Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig den kunskapsbas och de verktyg du behöver för dina fortsatta studier.

Tillsammans med dina skickliga och engagerade lärare vidgar och fördjupar du dina kunskaper om individen, grupper, samhället och världen. Tillsammans med dina kamrater i skolan får du i olika former upptäcka, utforska och kritiskt granska din omvärld.

Inriktning Beteendevetenskap

Inriktningen ska ge kunskaper om människors utveckling, socialisation och samspel i olika sammanhang. I inriktningen ska du fördjupa din förståelse av människors agerande som individer samt som deltagare i grupper, organisationer och samhällen ur olika perspektiv. Inriktningen ska även ge kunskaper om kommunikation, lärande och ledarskap samt utveckla din förmåga att tillämpa metoder som används inom samhällsvetenskapen.

Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet

Många av de upptäckter som tar utvecklingen av mänskligheten vidare idag bygger på ett utbyte av kunskaper mellan den naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga världen. Till exempel: Biologer producerar kunskap som förklarar hjärtats elektriska aktivitet och ligger till grund för de pacemakers och defibrillatorer, som möjliggörs genom teknikernas kunskaper.

Det tar vi fasta på och låter därför elever som läser teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet arbeta nära varandra. En ytterligare poäng med detta är att programmen har många gemensamma vidare utbildningsvägar.

Inriktning Teknikvetenskap

Inriktningen gör att du kan söka dig vidare till olika civilingenjörsprogram efter gymnasiet och ger dig en bra grund att stå på inför fortsatta studier på högskolor eller universitet. Du får fördjupade kunskaper inom ämnena matematik, fysik och teknik och kan läsa vidare på inom den tekniska sektorn. Väljer du dessutom att läsa till kurser i biologi som individuellt val har du breddat dig ytterligare.

Inriktning Naturvetenskap

Inriktningen ger dig en bra grund att stå på inför fortsatta studier på högskolor eller universitet. Du får fördjupade kunskaper inom ämnena matematik, kemi och biologi och blir behörig att läsa vidare på vilken inriktning du vill inom den naturvetenskapliga sektorn. Väljer du ytterligare moderna språk eller matematik som individuellt val har du breddat dig ytterligare och kan få värdefulla meritpoäng.