Bild med tre elever som sitter vid ett bord i skolan. Foto: Mats Eriksson.

Studiestöd

På Bernadottegymnasiet möts du av elever och personal med höga ambitioner. Våra engagerade lärare ser varje elev och är noga med att alla elever ska ges rätt förutsättningar för att få ut så mycket som möjligt av sin studietid hos oss.

Om du behöver ytterligare stöd utanför ordinarie undervisningstid finns det möjlighet att få studiestöd i olika former. I nära samarbeta med specialpedagog har vi också schemalagt särskilt stöd för de elever som har ett behov av detta.

Alla våra elitidrottselever har tillgång till idrottssupporten på Katrinelundsgymnasiet. Här möter du ämneslärare som kan ge dig individuell handledning med utgångspunkt i just dina behov. Du ges möjlighet att prestera bra både inom din idrott och i skolan samtidigt. Klicka här för att läsa mer om idrottssupporten eller komma i kontakt med lärarna.