Förändringar i programutbudet

Här kan du läsa mer om kommande förändringar i programutbudet på Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet:

  • Från och med hösten 2024 kommer Bernadottegymnasiet att erbjuda fler platser på Samhällsvetenskapsprogrammet med uniformsprofil. Skolan utökar med ytterligare en klass, vilket innebär att det kommer att starta tre klasser i år 1 hösten 2024.
  • Bernadottegymnasiet kommer från och med hösten 2025 inte att ta in nya klasser på Naturvetenskapsprogrammet respektive Teknikprogrammet.
  • Befintliga klasser på Naturvetenskapsprogrammet respektive Teknikprogrammet kommer att slutföra sin studier som elever på Bernadottegymnasiet.
  • Samtliga klasser som börjar på Bernadottgymnasiet hösten 2024 kommer att slutföra sin studier som elever på Bernadottegymnasiet.
  • Katrinelundsgymnasiet kommer från hösten 2025 att ta in fler klasser på Naturvetenskapsprogrammet samt kommer att starta Teknikprogrammet.
  • Katrinelund kommer också att starta försäljning- och serviceprogrammet hösten 2025.
  • I augusti 2024 flyttar Bernadottegymnasiet tillbaka till sina nyrenoverade lokaler. Eleverna på Bernadottegymnasiet kommer i något större utsträckning än tidigare att ha undervisning på Katrinelundsgymnasiet.
  • Precis som tidigare kommer Burgårdsgymnasiet att ha verksamhet i samma lokaler som Bernadottegymnasiet.

Varför görs denna förändring?

Utbildningsförvaltningen gör förändringarna för att långsiktigt kunna utveckla både Katrinelundsgymnasiet och Bernadottegymnasiet. Det här är ett sätt att optimera skolornas programutbud och kunna möta söktrycket.

Bernadottegymnasiet och Katrinelundsgymnasiet har alltid haft ett tätt samarbete. Det gäller bland annat elitidrotten, lokalanvändningen, administration och lärare som undervisar på båda skolorna. Elever har också haft undervisning i båda skollokalerna.

Med denna förändring kan vi utveckla och ge fler elever plats på Bernadottegymnasiets populära Samhällsvetenskapsprogram med uniformsprofil och behålla känslan av den mindre skolan.

Med ett bredare programutbud kommer Katrinelundsgymnasiet att stärkas i sin roll som Göteborgsregionens elitidrottsgymnasium. Det kommer helt enkelt att finnas fler gymnasieprogram att välja på för de elever som vill satsa på en elitidrottsutbildning.