Bernadottegymnasiet har inlett samarbete med we.change

Bernadottegymnasiet är en av tolv skolor i Sverige som har ett samarbete med Future Minds som kommer att sträcka sig över tre år.

Future Minds är ett nationellt kunskapsprogram och en samverkansplattform för gymnasiet med syfte att stärka elever och lärares färdigheter för en hållbar samhällsutveckling. Aktörer från hela samhället kan ansluta med sina utmaningar och framtidssäkra sin verksamhet genom att bygga relationer och involvera unga i sitt hållbarhetsarbete.