Skolledning

Bernadottegymnasiet Göteborg

Rektor för Samhällsvetenskapsprogrammet 

Mats Eriksson
Telefon: 031-367 17 07
e-post: mats.eriksson@educ.goteborg.se


Rektor för Naturvetenskapsprogrammet & Teknikprogrammet

Jennie Bengtsson
Telefon: 031-367 05 60
e-post: jennie.bengtsson@educ.goteborg.se