Elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal som jobbar med Elevhälsa.

Skolsköterska
Ulla Björk
070-211 64 86
ulla.bjork@educ.goteborg.se

Kurator
Erik Ridelius
0728-56 53 89, 072 856 53 89
erik.ridelius@educ.goteborg.se

Kristoffer Sköld
070-361 39 00
kristoffer.skold@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Karin Ideberg
0707-58 47 81
karin.ideberg@educ.goteborg.se

Studie. och yrkesvägledare
Paula Daniella Arán
paula.daniella.aran@educ.goteborg.se
031-367 30 48 | 073-069 45 48.

Skolläkare
Charlotte Montaloo

Skolpsykolog
Stina Kylén
Telefon: 070-469 76 93
E-post: stina.kylen@educ.goteborg.se