Elevhälsa

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal som jobbar med Elevhälsa.

Skolsköterska
Ulla Björk
070-211 64 86
ulla.bjork@educ.goteborg.se

Kurator
Erik Ridelius
0728-56 53 89
erik.ridelius@educ.goteborg.se

Specialpedagog
Karin Ideberg
0707-58 47 81
karin.ideberg@educ.goteborg.se

Ingela Wirdenäs
072-501 31 53
ingela.wirdenas@educ.goteborg.se

Studie- och yrkesvägledare
Lisa Johansson
Telefon 0739-10 27 98
lisa.johansson@educ.goteborg.se

Skolläkare
Charlotte Montaloo

Skolpsykolog
Stina Adler