Friluftsliv

På Bernadottegymnasiet har vi en friluftsprofil. Detta innebär att vi kombinerar teori med praktik. Att studera teorin i klassrummet och att få praktisera den i naturen är ett framgångskoncept. Under läsåret genomför vi därför en mängd olika friluftsaktiviteter i de olika årskurserna, då vi flyttar en del av det centrala innehållet i berörda kurser ut i verkligheten. Exempel på detta är, kick off på Känsö, Änggårdsbergsdagen, olympiaden, vandring och paddling, överlevnadsutbildningen, vinterfjäll m.m.

Vinterfjäll