Elevdemokrati

På Bernadottegymnasiet är elevdemokrati en viktigt del i det dagliga arbetet. Eleverna har en stor del i verksamheten. Det är betydelsefullt för oss att de är med och påverkar. För att skapa möjlighet till detta finns en mängd olika forum, Klassråd, Skolråd, Skyddsombud, Matråd, Elevråd, Studentkommitté och Elevkår.
Elevkåren på Bernadotte

Elevkåren är en fristående organisation skapad och driven av elever, för elever. Vi verkar för en mer givande skoltid för samtliga elever på skolan, genom att bl.a ha hand om skolans klädkollektion, arrangerar fester, tävlingar, poängjakter, polkapost, skidresor... you name it! Vi utser även årligen en studentkommittén som tillsammans med kåren fixar studenten du sent kommer glömma!

Bernadottes Elevkår har under 2019 haft en medlemstäthet på 98%, vilket gör det möjligt för oss att bedriva påverkansarbete för att alla elever ska få en så bra skoltid som möjligt!

Vi styrs utav en styrelse som sätts varje årsmöte, vanligtvis under första kvartalet på ett kalenderår. Vi har ett nära samarbete med skolledningen och skolvärd för att se till att skapa en så minnesvärd skoltid som möjligt, välkommen till Bernadottes Elevkår!


Bli medlem via länken!

https://ebas.gymnasiet.sverigeselevkarer.se/signups/index/794